Start » Operahuset i Oslo

Operahuset i Oslo

Man kan si hva man vil om kostnader og dårlig planlegging, operahuset i Oslo er en moderne klassiker av et bygg som vekket stor internasjonal oppmerksomhet i arkitektkretser. Operahuset er tegnet av arkitekthuset Snøhetta, som også tidligere har fått stor internasjonal oppmerksomhet for sine konstruksjoner. Med sitt unike uttrykk i hvit carrara-marmor og glass minner Operahuset på mange måter om et isfjell. På denne måten klarte de å kombinere det klassiske med noe som virker norskt og unikt, og bygningen har fått mange internasjonale priser.

Operahuset er storslått mot sjøsiden

Operahuset er et godt eksempel på hvordan arkitektur er som kunstform. Med en pris på 4,2 milliarder kroner er det åpenbart at enkeltkunstnere aldri kan finansiere en slik bygning, og det må som regel statlige investeringer til for at slike bygg skal kunne reises. Man kan diskutere om det er statens oppgave å bruke skattepenger til å bygge slike bygg, men akkurat som Operahuset, så kunne aldri pyramidene i Giza eller Colosseum i Roma blitt bygd uten en sentralmakt. Slike kunstverk må se på som en fellesgode, som generasjoner i fremtiden skal kunne nyte. I mange fattige land bruker de dessverre for mye penger på å fremstå som rike land ved å bygge spektakulære bygninger. Her i Norge har vi jo råd til slikt, men det spørs om de nigerianske myndighetene kunne brukt pengene til noe bedre enn da de bygde en tro, fullstørrelse kopi av Peterskirken i Lagos.

Bygninger som Operahuset er viktige

Så, man kan kanskje se på Operahuset som et eksempel på offentlig sløseri, men om vi skal leve i et samfunn med plass til kunst og kultur må vi også investere i dette. Skal Norge være en kulturnasjon, er bygninger som Operahuset viktige å ha, slik at vi har noe å by på, og ikke blir en kulturell bakevje i skyggen av andre europeiske land.